Nyhetsarkivet


Markägarsamråd 2024

Inbjudan till gemensamt markägarsamråd 2024 för
Ringamåla och Halasjöbygdens älg- och
kronviltskötselområde.

Vi bjuder härmed in till markägarsamråd. Denna gång arrangerar Ringamåla och Halasjöbygdens
älgs- och kronskötselområde samrådet tillsammans. Inbjudan går till er som jaktledare och ni
ansvarar för att kontakta och bjuda in de markägare som ni jagar hos för att de skall få inbjudan och
möjlighet att delta.
Tid: Söndag 12 maj 13.00 – ca 15.00
Plats: Bromåla – se karta/GPS-koordinater – infart från vägen mellan Mörrum och Svängsta
Övningen sker utomhus. Kläder efter väder.
OBS: Anmälan skall ske via e-post senast torsdag 9 maj enligt nedan.
För Halasjöbygdens Älg och Kronskötselområde till: dan.olsson.bokemala@outlook.com
Ringamåla Älg- och kronviltskötselområde till: julius.fohlin@gmail.com
Program

  1. Visning av tallföryngring, diskussion om viltbetesskador.
  2. Genomgång och diskussion av
  • Avskjutning av älg,
  • Inventeringar om älgstammen och viltbetesskador.
  • Älgstammens utveckling kvantitativt och kvalitativt relaterat till fodertillgång.
  • Aktuell älgskötselplan.

Vi bjuder på enklare förtäring (korv med tillbehör)
Välkomna!
Styrelserna Ringamåla och Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde
Genom
Julius Jeppsson och Dan Olsson


Kronhjort Jaktlag Fredrik Mårtensson


Info om Pottälgar


Förlängning av jakttid på älg

Den mänskliga faktorn har varit framme. Styrelsen vill förlänga jakttiden på älg enl tilldelningen fram till söndagen den 3/12 och inte till den 2/12 som det framgår i Viktiga datum.

Vi har tänkt rätt men det blev fel.

50 dagars jakt blir att den 2/12 är sista jaktdagen men historiskt sett så har vi jagat även på söndagen dvs dag 51.

Styrelsen har möte den 4/12 för att sammanställa avskjutningen samt inlämnade obsar för att ev släppa kvarvarande älgar till berättigade jaktlag lördagen den 9/12.


K-G Johnsson Tjur 2023


Fredrik Mårtensson Kronhjort 2023


Nu är enkelkalv lovlig !


För info.

Förra veckan (43) sköts en ”trebent” älgko av jaktlag Långehall 1 efter samtal och godkännande utav Polis. Denna älg kommer att räknas av som övrig dödlighet och drabbar inte årets tilldelning eller jaktlaget som sköt den. Varför polisen blev inkopplad direkt var det att man ville veta om det hade rapporterats in någon ev. trafikolycka eller liknande samt att aktuellt jaktlag inte hade tilldelning på hondjur detta år. Man ville få ok utav myndighet först, innan man agerade.


Ewe Knutsson Tjur 2023


Håkan Edvardsson Tjur 2023


Matz Wiktorsson Tjur 2023


Reviderad tilldelning kronvilt

Hind – 2 st

Kalv – 3 st

Hjort 3-9 taggar – 2 st ev. 1 kapital kronhjort från 1 november

/ Styrelsen


Snart dags för jaktstart på älg

Lördagen 14 oktober

Restriktioner att följa

– Ko med enkelkalv fredad tills samtliga hondjur skjutna , då är kalven lovlig .

– Förbud att skjuta tjur mellan 4-8 taggar ( 2 taggar mot skytt räknas som 4:a )

Skit jakt !


Kronhjortsjakten drar snart igång

Den 16 augusti är det premiär på kronvilt.

Tilldelningsprincip Kronvilt
Jakt: Avlysningsjakt.
Total avskjutning:
2023/2024
– Hjort 3
– Hind 4
– Kalv 4

Foto: Roger Andersson
https://ranaturfoto.com/

Ett vuxet kronvilt på varje påbörjat 500 ha tills kvoten är uppnådd, dock lägst 50 ha.
Kalv: Antal fritt/jaktlag tills kvoten är uppnådd, dock lägst 50 ha

Jakttider

  • Hind och kalv 16 augusti till 31 januari.
  • Hjort 3-9 taggar Älgjaktstart-31 januari.
  • Hjort kapital från 1 november-31 januari.

Jaktstart på eventuella kvarvarande kronvilt på avlysning släpps fria i början av december enl senare information d.v.s. tidigare uppfylld kvot hos jaktlag nollställs.

Glöm ej att rapportera till jaktvakt.


Krontroféer 2022

Björkenäs 2022

Farslycke /Lycke 2022


Älgtjurar 2022

Törneryd 2022

Persgärde 2022


Krontroféer 2021

Vettekulla 2021 


Älgtjurar 2021

Borvidsmåla Fredrik Mårtensson 2021

Vettekulla  Viktorsson 2021 


Krontroféer 2020

Tectum 2020

Björkenäs 2020


Älgtjurar 2020

Enarsson Törneryd  2020

Kroksjömåla 2020


Krontroféer 2019

Granhof 2019  

Djurtorp 2019


Älgtjurar 2019

Högahult 2019

Långehall 1 2019 


Krontroféer 2018

Trafik skadad Åryd Udda 20 taggare.

Edvardsson 2018


Älgtjurar 2018

Skärserås 2018

Törneryd V. 2018


Krontroféer 2017

Kronhjort Tattamåla 2017

Kronhjort Skärserås 2017


Älgtjurar 2017

Högahult 2017

Vettekulla 2017


Krontroféer 2016

Jaktlag Granhof 2016


Älgtjurar 2016

Jaktlag Skärserås 2016

Jaktlag Högahult 2016


Krontroféer 2015

Kapital Hjort  Stig/Håkan Edvardsson 


Älgtjurar 2015

Jaktlag Håkan/Stig Edvardsson
Hondjuret som var en tjur.                     

Jaktlag Håkan/Stig Edvardsson 


Krontroféer 2014

Håkan Sigurdsson        Borvidsmåla                                Sigurd Persson


Älgtjurar 2014

Törneryd Västra Patrik Enarsson                                   Pärsgärde Allan Olsson


Krontroféer 2013

  Årets första Kronhjort, 8 taggar /  Långehall.  


Älgtjurar 2013

Årets första Älgtjur. / Kölja