Här samlas mötesprotokoll från bland annat markägarsamråd och liknande möten.

Protokoll markägarsamråd 2023


Kronhjort Jaktlag Fredrik Mårtensson


Info om Pottälgar


Förlängning av jakttid på älg

Den mänskliga faktorn har varit framme. Styrelsen vill förlänga jakttiden på älg enl tilldelningen fram till söndagen den 3/12 och inte till den 2/12 som det framgår i Viktiga datum.

Vi har tänkt rätt men det blev fel.

50 dagars jakt blir att den 2/12 är sista jaktdagen men historiskt sett så har vi jagat även på söndagen dvs dag 51.

Styrelsen har möte den 4/12 för att sammanställa avskjutningen samt inlämnade obsar för att ev släppa kvarvarande älgar till berättigade jaktlag lördagen den 9/12.


> Äldre nyheter återfinns här <