Swisch
123 515 46 79

Bankgiro
5532-5245 

Avgifter

Medlemsavgift / År300:- per jaktlag*
Fällavgift vuxen älg1300:-
Fällavgift kalv.130:-
*ska vara inbetald senast 31 mars
Senast ändrad: 2023-10-07