Organisationen

Ordförande
Dan Olsson

Vice ordförande
KG Bergqvist

Sekreterare
Henrik Häggblad

Kassör
Fredrik Mårtensson

Hemsida/information
Magnus Gröndahl

Viltdata/rapportering
Ingemar Gyllström

Inventering
Likas Svensson

Revisor
CD Lundgren
Patrik Enarsson

Valberedning
Lars Wadmark
Martin Cederqvist
Ola Persson

Kontrollanter
Håkan Edvardsson
Erling Olsson
Alf Blåder
Andreas Arvidsson

Styrelsens medlemmars jaktlag och ålder.

Dan Olsson, Bökemåla
Född 1974
Jaktlag Guemåla

KG Bergqvist
Född
Jaktlag Vettekulla

Fredrik Mårtensson, Bromölla
Född 1978
Jaktlag Borvidsmåla

Ingemar Gyllström, Karlshamn
Född 1943
Jaktlag Björkenäs

Magnus Gröndahl
Född 1970
Guö 1

Lukas Svensson
Född 1998
Hönsamåla/Guö 3

Henrik Häggblad
Född 1981
Jaktlag Tararp

Senast ändrad: 2024-03-28