Organisationen

Ordförande
Anders Svensson

Vice Ordförande
Dan Olsson

Sekreterare
Magnus Gröndahl

Kassör
Fredrik Mårtensson

Hemsida/Information
Emma Nordal

Viltdata/rapportering
Ingemar Gyllström

Inventeringsansvarig
Lukas Svensson

Revisorer
CD Lundgren
Patrik Enarsson

Valberedning
Henrik Lindell
KG Bergkvist
Alf Blåder

Kontrollanter
Håkan Edvardsson
Erling Olsson
Alf Blåder
Andreas Arvidsson

Styrelsens medlemmars jaktlag och ålder.

Anders Svensson, Älmta
Född 1970
Jaktlag Elsebrånemåla

Dan Olsson, Bökemåla
Född 1974
Jaktlag Guemåla

Fredrik Mårtensson, Bromölla
Född 1978
Jaktlag Borvidsmåla

Emma Nordal, Tararp
Född 1990
Jaktlag Tararp

Ingemar Gyllström, Karlshamn
Född 1943
Jaktlag Björkenäs

Magnus Gröndahl
Född 1970
Guö 1

Lukas Svensson
Född 1998
Hönsamåla/Guö 3

Senast ändrad: 2023-04-17