Välkommen till hemsidan för Halasjöbygdens Älg- och Kronvilt skötselområde.
På denna sida publiceras löpande information om verksamheten. Skötselområdet omfattar ca 15 000 ha och ingår i Västra Blekinges Älgförvaltningsområde.


Markägarsamråd 2024

Inbjudan till gemensamt markägarsamråd 2024 för
Ringamåla och Halasjöbygdens älg- och
kronviltskötselområde.

Vi bjuder härmed in till markägarsamråd. Denna gång arrangerar Ringamåla och Halasjöbygdens
älgs- och kronskötselområde samrådet tillsammans. Inbjudan går till er som jaktledare och ni
ansvarar för att kontakta och bjuda in de markägare som ni jagar hos för att de skall få inbjudan och
möjlighet att delta.
Tid: Söndag 12 maj 13.00 – ca 15.00
Plats: Bromåla – se karta/GPS-koordinater – infart från vägen mellan Mörrum och Svängsta
Övningen sker utomhus. Kläder efter väder.
OBS: Anmälan skall ske via e-post senast torsdag 9 maj enligt nedan.
För Halasjöbygdens Älg och Kronskötselområde till: dan.olsson.bokemala@outlook.com
Ringamåla Älg- och kronviltskötselområde till: julius.fohlin@gmail.com
Program

  1. Visning av tallföryngring, diskussion om viltbetesskador.
  2. Genomgång och diskussion av
  • Avskjutning av älg,
  • Inventeringar om älgstammen och viltbetesskador.
  • Älgstammens utveckling kvantitativt och kvalitativt relaterat till fodertillgång.
  • Aktuell älgskötselplan.

Vi bjuder på enklare förtäring (korv med tillbehör)
Välkomna!
Styrelserna Ringamåla och Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde
Genom
Julius Jeppsson och Dan Olsson


Kronhjort Jaktlag Fredrik Mårtensson


Info om Pottälgar


> Äldre nyheter återfinns här <