Välkommen till hemsidan för Halasjöbygdens Älg- och Kronvilt skötselområde.
På denna sida publiceras löpande information om verksamheten. Skötselområdet omfattar ca 15 000 ha och ingår i Västra Blekinges Älgförvaltningsområde.


Älgmöte 2023

Halasjöbygdens älg- och kronviltsskötselområde bjuder in till älgmöte inför jaktsäsongen 2023/2024

Tid: Måndag 18 september 2023 klockan 1900.

Plats: Nötabråne Skola, (adress: Nötabråne 22, 374 91 Asarum)

Anmälan om deltagande skall ske till Emma Nordal e-post: emma_olasdotter@hotmail.com eller sms: 0767887361 senast 11 sep.

Dagordning

1Inledning, val av ordförande, sekreterare och justerare
2Ekonomi, fällavgifter mm
3Spillningsinventering – nya inventerare behövs!
4Älgskötselplanen – en sammanfattning, årets planerade avskjutning.
5Tilldelning, eventuella begränsningar.                
6Kronskötselplanen – en sammanfattning
7Viktiga datum. Information och beslut på vissa datum
8Jaktlagens uppgifter.
9Jaktvakt genomgång av lathund mm.
10Älgobs – vad är det och hur gör man?
11Jägarförbundet informerar
12Övriga frågor

Vänligen ta del av Kom ihåg dagar, tilldelning mm på hemsidan innan mötet.

Välkomna!

Styrelsen  


Kronhjortsjakten drar snart igång

Den 16 augusti är det premiär på kronvilt.

Tilldelningsprincip Kronvilt
Jakt: Avlysningsjakt.
Total avskjutning:
2023/2024
– Hjort 3
– Hind 4
– Kalv 4

Foto: Roger Andersson
https://ranaturfoto.com/

Ett vuxet kronvilt på varje påbörjat 500 ha tills kvoten är uppnådd, dock lägst 50 ha.
Kalv: Antal fritt/jaktlag tills kvoten är uppnådd, dock lägst 50 ha

Jakttider

  • Hind och kalv 16 augusti till 31 januari.
  • Hjort 3-9 taggar Älgjaktstart-31 januari.
  • Hjort kapital från 1 november-31 januari.

Jaktstart på eventuella kvarvarande kronvilt på avlysning släpps fria i början av december enl senare information d.v.s. tidigare uppfylld kvot hos jaktlag nollställs.

Glöm ej att rapportera till jaktvakt.


Markägarsamråd

Inbjudan till gemensamt markägarsamråd 2023 för Ringamåla och
Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde.
Vi bjuder härmed in till markägarsamråd. Denna gång arrangerar Ringamåla och Halasjöbygdens älgsoch kronskötselområde samrådet tillsammans. Inbjudan går till er som jaktledare och ni ansvarar för
att kontakta och bjuda in de markägare som ni jagar hos för att de skall få inbjudan och möjlighet att
delta.
Tid: Måndag 15 maj 18.00 – ca 2000
Plats: Ämneboda. Se karta. Infart antingen från Ämneboda eller Pernilshoka
Övningen sker utomhus. Kläder efter väder.
OBS: Anmälan skall ske via e-post senast fredag 12 maj.
För Halasjöbygdens Älg och Kronviltskötselområde till:sekreterare@halasjoalg.se
Ringamåla Älg- och kronviltskötselområde till: jesper.a.bengtsson@gmail.com
Program

  1. Visning av tallföryngring, diskussion om viltbetesskador.
  2. Genomgång och diskussion av
  • Avskjutning av älg
  • Inventeringar om älgstammen och viltbetesskador.
  • Älgstammens utveckling kvantitativt och kvalitativt relaterat till fodertillgång.
  • Aktuell älgskötselplan.

Vi bjuder på enklare förtäring (korv med tillbehör)

Välkomna!
Styrelserna
Genom
Jesper Bengtsson och Anders Svensson


> Äldre nyheter återfinns här <