Välkommen till hemsidan för Halasjöbygdens Älg- och Kronvilt skötselområde.
På denna sida publiceras löpande information om verksamheten. Skötselområdet omfattar ca 15 000 ha och ingår i Västra Blekinges Älgförvaltningsområde.


Kronhjort Jaktlag Fredrik Mårtensson


Info om Pottälgar


Förlängning av jakttid på älg

Den mänskliga faktorn har varit framme. Styrelsen vill förlänga jakttiden på älg enl tilldelningen fram till söndagen den 3/12 och inte till den 2/12 som det framgår i Viktiga datum.

Vi har tänkt rätt men det blev fel.

50 dagars jakt blir att den 2/12 är sista jaktdagen men historiskt sett så har vi jagat även på söndagen dvs dag 51.

Styrelsen har möte den 4/12 för att sammanställa avskjutningen samt inlämnade obsar för att ev släppa kvarvarande älgar till berättigade jaktlag lördagen den 9/12.


> Äldre nyheter återfinns här <