Adress
Halasjöbygdens Älgskötselområde
C/O  Anders Svensson
N. Älmtavägen 239
374 92  Asarum
Email alg.kron@gmail.com

E-post
Styrelsen     styrelse@halasjoalg.se
Ordförande
Kassören     kassor@halasjoalg.se
Sekreterare sekreterare@halasjoalg.se
Hemsidan   admin@halasjoalg.se

Styrelsen
Ordf: Anders Svensson – 070 682 30 01
V.Ordf: Dan Olsson – 070 616 50 34
Sekr: Magnus Gröndahl – 072 944 46 00
Kassör: Fredrik Mårtensson – 070 562 88 85

Kontrollanter
Håkan Edvardsson – 070 566 57 41
Erling Olsson – 070 395 67 86
Alf Blåder – 070 216 75 55
Andreas Arvidsson – 070 899 49 88

Hemsida/Information
Emma Nordal – 076 788 73 61

Viltdata/rapportering
Ingmar Gyllström – 070 211 29 97

Inventeringsansvarig
Lukas Svensson – 076 176 27 99

Skötselområde

Senast ändrad: 2023-03-16