Bloggarkiv

Markägarsamråd 2024

Inbjudan till gemensamt markägarsamråd 2024 förRingamåla och Halasjöbygdens älg- ochkronviltskötselområde. Vi bjuder härmed in till markägarsamråd. Denna gång arrangerar Ringamåla och Halasjöbygdensälgs- och kronskötselområde samrådet tillsammans. Inbjudan går till er som jaktledare och niansvarar för att kontakta och bjuda in

Publicerat i Händelser | Lämna en kommentar