Älgtjurar 2013

Årets första Älgtjur. / Kölja

Årets andra Älgtjur / Farslycke

Tredje Älgtjuren / Hoka-Dahl

Fjärde Älgtjuren / Elsebråne-Måla

Femte Älgtjuren / Persgärde

Sjätte Älgtjuren  / Tararp
Förmodligen gammal trafikskada, knä skadat och horn brutna.

Sjunde och sista Älgtjuren / Skärserås