Reviderad tilldelning kronvilt

Hind – 2 st

Kalv – 3 st

Hjort 3-9 taggar – 2 st ev. 1 kapital kronhjort från 1 november

/ Styrelsen