Krontroféer 2013

  Årets första Kronhjort, 8 taggar /  Långehall.  

Sista Kronhjorten, 8 taggar /  Djurtor

Kapitala Hjorten   Hönsamåla