Förlängning av jakttid på älg

Den mänskliga faktorn har varit framme. Styrelsen vill förlänga jakttiden på älg enl tilldelningen fram till söndagen den 3/12 och inte till den 2/12 som det framgår i Viktiga datum.

Vi har tänkt rätt men det blev fel.

50 dagars jakt blir att den 2/12 är sista jaktdagen men historiskt sett så har vi jagat även på söndagen dvs dag 51.

Styrelsen har möte den 4/12 för att sammanställa avskjutningen samt inlämnade obsar för att ev släppa kvarvarande älgar till berättigade jaktlag lördagen den 9/12.