Älgtjurar 2016

Jaktlag Skärserås 2016

Jaktlag Högahult 2016

Jaktlag Elsebrånemåla 2016

Jaktlag Elsebråne 2016

Jaktlag Farslycke/Lycke 2016

Jaktlag Skärserås jan 2017 extra tilldelning.