Huvudmenyn Halasjöbygdens Älg och Kronvilts Skötselområde.


                                        
Adress
Halasjöbygdens Älgskötselområde
C/O  Anders Svensson
N. Älmtavägen 239
374 92  Asarum
Email alg.kron@gmail.comBankgiro 5532-5245 
Swisch 1235154679  
 


Kontakter
Styrelsen     styrelse@halasjoalg.se
Ordförande
Kassören    kassor@halasjoalg.se
Sekreterare sekreterare@halasjoalg.se
Hemsidan   admin@halasjoalg.seStyrelse  
Ordf: Anders Svensson   0706823001
V.ordf.  
Sekr:  Henrik Lindell 0708231952
Kassör: Fredrik Mårtensson 0705628885 
Emma Nordal 0767887361
Ingmar Gyllström 0702112997
Håkan Edvardsson 0705665741Revisorer:
Peter Nilsson
Patrik Enarsson


Valberedning:
Anders Karlsson
Alf Blåder


Kontrollanter
Håkan Edvardsson 0705665741
Erling Olsson    0703956786
Alf Blåder 0702167555
Andreas Arvidsson 0708994988
   
   


Avgifter  
Medlemsavgift / År 300:- per jaktlag.
Skall vara inbetald senast

Fällavgift vuxen älg
31 mars

1000:-
Fällavgift kalv. 100:-