Halasjöbygdens Älg och Kronvilts
                    Skötselområde.

                  Verksamhetsberättelser