Halasjöbygdens Älg och Kronvilts Skötselområde.
                     
Krontroféer