Halasjöbygdens Älg och Kronvilts Skötselområde.
                    
Kronvilt