Halasjöbygdens Älg och Kronvilts
                    Skötselområde.

                       


                                          

Preliminär tilldelning 2018-2020

Tilldelningsprincip 2017-2020 
  


  


Årsmötet som var planerat 25 januari 2021 inställt tillsvidare.