Välkommen till hemsidan för Halasjöbygdens Älg- och Kronvilt skötselområde.
På denna sida publiceras löpande information om verksamheten. Skötselområdet omfattar ca 15 000 ha och ingår i Västra Blekinges Älgförvaltningsområde.


Markägarsamråd

Inbjudan till gemensamt markägarsamråd 2023 för Ringamåla och
Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde.
Vi bjuder härmed in till markägarsamråd. Denna gång arrangerar Ringamåla och Halasjöbygdens älgsoch kronskötselområde samrådet tillsammans. Inbjudan går till er som jaktledare och ni ansvarar för
att kontakta och bjuda in de markägare som ni jagar hos för att de skall få inbjudan och möjlighet att
delta.
Tid: Måndag 15 maj 18.00 – ca 2000
Plats: Ämneboda. Se karta. Infart antingen från Ämneboda eller Pernilshoka
Övningen sker utomhus. Kläder efter väder.
OBS: Anmälan skall ske via e-post senast fredag 12 maj.
För Halasjöbygdens Älg och Kronviltskötselområde till:sekreterare@halasjoalg.se
Ringamåla Älg- och kronviltskötselområde till: jesper.a.bengtsson@gmail.com
Program

  1. Visning av tallföryngring, diskussion om viltbetesskador.
  2. Genomgång och diskussion av
  • Avskjutning av älg
  • Inventeringar om älgstammen och viltbetesskador.
  • Älgstammens utveckling kvantitativt och kvalitativt relaterat till fodertillgång.
  • Aktuell älgskötselplan.

Vi bjuder på enklare förtäring (korv med tillbehör)

Välkomna!
Styrelserna
Genom
Jesper Bengtsson och Anders Svensson


Krontroféer 2022

Björkenäs 2022

Farslycke /Lycke 2022


Älgtjurar 2022

Törneryd 2022

Persgärde 2022


> Äldre nyheter återfinns här <