Halasjöbygdens Älg och Kronvilts
                    Skötselområde.

                       


                                          

Preliminär tilldelning 2021-2023

Tilldelningsprincip 2017-2020 
  


  


 

 

 

Jakt på Älgtjur avslutad, kvoten fylld.