Halasjöbygdens Älg och Kronvilts
                    Skötselområde.

                       


                                          

Preliminär tilldelning 2021-2023

Tilldelningsprincip 2017-2020 
  


  


Hej alla och God fortsättning

Styrelsen har i år igen beslutat att senarelägga årsmötet p.g.a av omfattande smittspridning och gällande restriktioner. Tidigare planering var att hålla årsmöte 24 januari. Detta ställs alltså in.

Vi har satt ett nytt datum och tid till 28 mars kl 1900 och hoppas då att läget är bättre. Kallelse och information kommer att komma ut senast 14 mars.

 Vi vill samtidigt påminna samtliga att lämna Viltavskjutningsrapport för kalenderår 2021 på e-post alg.kron@gmail.com senast 31 januari.

 

Vi senarelägger även sista dagen för medlemsavgiften till 30/4 för att årsmötet skall kunna hållas innan.

Förslag på avgift är dock oförändrad 300:-.

Ta hand om er!

Styrelsen Halasjöbygdens ÄSO


 

 

Enligt tidigare information så är det jaktstart på eventuella pottälgar och kvarvarande kronvilt från lördag 4 december. Samtliga älgar på tilldelning är, som meddelats tidigare skjutna, och här blir ingen ytterligare jakt.

Kronvilt återstår en kapital hjort, en hjort 3-9 taggar, 3 hindar och 2 kalvar. Dessa släpps nu fria för avlysningsjakt för samtliga jaktlag som lämnat in sin obs,  fram till som längst 31 januari. Under denna tid är det som vanligt av största vikt att vi har koll på jaktvakt både vad gäller rapportering av skjutet vilt och information om vad som eventuellt återstår.

MVH Styrelsen