Halasjöbygdens Älg och Kronvilts
                    Skötselområde.

                       


                                          

Preliminär tilldelning 2021-2023

Tilldelningsprincip 2017-2020 
  


  


 

Jakt på Älgtjur avslutad, kvoten fylld.

Jakt på Älgko avslutad, kvoten fylld

Jakt på Älgkalv avslutad, kvoten fylld.

Enligt tidigare information så är det jaktstart på eventuella pottälgar och kvarvarande kronvilt från lördag 4 december. Samtliga älgar på tilldelning är, som meddelats tidigare skjutna, och här blir ingen ytterligare jakt.

Kronvilt återstår en kapital hjort, en hjort 3-9 taggar, 3 hindar och 2 kalvar. Dessa släpps nu fria för avlysningsjakt för samtliga jaktlag som lämnat in sin obs,  fram till som längst 31 januari. Under denna tid är det som vanligt av största vikt att vi har koll på jaktvakt både vad gäller rapportering av skjutet vilt och information om vad som eventuellt återstår.

MVH Styrelsen