Halasjöbygdens Älg och Kronvilts
                    Skötselområde.

                       


                                          

Preliminär tilldelning 2021-2023

Tilldelningsprincip 2017-2020 
  


                       

 

                               Njut av dagen den kommer inte tillbaka.