Halasjöbygdens Älg och Kronvilts
                    Skötselområde.

                       


                                          

Preliminär tilldelning 2021-2023

 Tilldelningsprincip
  


   

Karlshamn 2023-01-07
Kallelse till årsmöte
2023 för Halasjöbygdens Älg & Kronvilts skötselområde.
Du kallas härmed till årsmöte enligt nedan. Observera att deltagande förutsätter anmälan för att möjliggöra att mötet kan planeras och genomföras på ett bra sätt med fika mm.

Tid: måndag den 30 januari 2023 kl. 19.00

Plats: Bygdegården i Törneryd. Adress: Törnerydsvägen 150, 374 96 Trensum.

Anmälan: Senast 23 januari till Fanny Månsson via

e-post: fannymansson91@gmail.com
Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan. Deltagare på årsmötet ombeds ta del av dessa innan mötet.

Välkomna!

Styrelsen

 

Kallelse till årsmöte Dagordning Motioner Verksamhetsberättelse